Bijsluiter

U bevindt zich hier: Aspirine » Algemene bijsluiter
Onderstaande tekst is een algemene bijsluitertekst over de werkzame stof 'acetylsalicylzuur' en is met nadruk níet de bijsluiter van het merkgeneesmiddel Aspirine®. Die bijsluiter treft u hier (Aspirine 100mg) en hier (Aspirine 500mg) aan (via CBG).

Algemene bijsluiter over de werkzame stof 'acetylsalicylzuur'

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Acetylsalicylzuur gaat de vorming van bloedpropjes in de bloedvaten tegen. Die propjes kunnen ontstaan door spontaan samenklonteren van bloedplaatjes (trombocyten, kleine cellen in het bloed). Bij de normale bloedstolling (bij een wondje) spelen bloedplaatjes een belangrijke rol: ze klonteren samen en sluiten het wondje af, waardoor het bloeden stopt. Bij bepaalde aandoeningen hebben de bloedplaatjes de neiging sneller en zonder duidelijke aanleiding samen te klonteren, zomaar ergens in de bloedvaten. Artsen schrijven het voor bij:

Hartinfarct (hartaanval)
Bij een hartinfarct heeft een deel van het hart (tijdelijk) onvoldoende aanvoer van bloed. Dit kan komen door een bloedstolsel in een kransslagader rond het hart. Het deel dat te weinig bloed krijgt, beschadigt en kan daardoor niet meer optimaal werken. Artsen schrijven acetylsalicylzuur voor om een tweede hartinfarct te voorkomen. Het werkt preventief: het remt de vorming van bloedpropjes af en vermindert zo de kans op afsluiting van een bloedvat. Ook als u angina pectoris (hartkramp) heeft, schrijven artsen dit middel voor. Angina pectoris geeft aan dat er een verhoogd risico is op het ontstaan van een hartinfarct.

Van de preventieve werking merkt u zelf niets. Het effect is alleen meetbaar via bloed(stollings)onderzoek. De remmende werking op het samenklonteren van de bloedplaatjes begint direct na inname. Na enkele dagen van gebruik is het effect optimaal.

Aangezien het lichaam voortdurend nieuwe bloedplaatjes aanmaakt die weer kunnen samenklonteren, is het van belang dat u dit middel elke dag trouw blijft innemen. Zo remt u constant het ontstaan van bloedpropjes af en verkleint u de kans op een nieuwe hartinfarct.

TIA (voorbijgaande lichte beroerte)
TIA is een afkorting van de Engelse term 'transient ischaemic attack'. Bij een TIA heeft een bloedstolsel de bloedtoevoer naar een klein deel van de hersenen korte tijd afgesloten. Dat gedeelte heeft daardoor tijdelijk geen zuurstof gehad. Gedurende enkele minuten treden dan één of meer van de volgende verschijnselen op: verlammingen in het gezicht (bijvoorbeeld een scheve mond), verward spreken en denken, verlammingen aan een arm of been, minder goed zien, tintelingen, duizeligheid en sufheid. De verschijnselen duren kort en gaan weer helemaal over. Een TIA kan echter wel een voorbode zijn voor een herseninfarct met blijvende schade.

Voorkomen van een (tweede) TIA
Acetylsalicylzuur wordt wel gebruikt om een tweede TIA of een beroerte te voorkomen. Het vermindert de vorming van bloedpropjes. Van de werking van acetylsalicylzuur merkt u zelf niets, het effect is alleen meetbaar via bloedstollingsonderzoek. De remmende werking op het samenklonteren van de bloedplaatjes begint direct na inname. Na enkele dagen is het effect optimaal. Door dit middel elke dag in te nemen remt u constant het ontstaan van bloedpropjes af en verkleint u de kans op een nieuwe beroerte of een TIA.

Beroerte (herseninfarct)
Bij een beroerte is een ader in de hersenen afgesloten door een bloedstolsel. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen onvoldoende zuurstof. Wanneer deze situatie te lang blijft bestaan, sterft dat deel van de hersenen af. Om een tweede beroerte te voorkomen wordt acetylsalicylzuur gebruikt. Het werkt preventief: het remt de vorming van bloedpropjes af en vermindert zo de kans op afsluiting van een bloedvat. Van de preventieve werking merkt u zelf niets, het effect is alleen meetbaar via bloedstollingsonderzoek. De remmende werking op het samenklonteren van de bloedplaatjes begint direct na inname. Na enkele dagen van gebruik is het effect optimaal. Aangezien het lichaam voortdurend nieuwe bloedplaatjes aanmaakt die weer kunnen samenklonteren, is het van belang dat u dit middel elke dag trouw blijft innemen. Zo remt u constant het ontstaan van bloedpropjes af en verkleint u de kans op een nieuwe beroerte.

Trombose
Door bloedstolsels (trombose) kan het bloed minder goed stromen. Hierdoor neemt de bloedtoevoer aan de verschillende delen van het lichaam af. Ook kan een ader helemaal afgesloten raken. Bloedstolsels kunnen ontstaan op de wand van bloedvaten, als deze ruw, ontstoken of beschadigd zijn, bijvoorbeeld bij ernstige aderverkalking (atherosclerose). Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen of vaatprothesen kunnen bloedpropjes ontstaan. Zo'n propje kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. Ook kunnen er stukjes losraken, door de bloedstroom worden meegevoerd en een verderop gelegen bloedvat afsluiten. Is dat een hersenvat, dan kan een beroerte (herseninfarct) het gevolg zijn.

Van de preventieve werking van acetylsalicylzuur merkt u zelf niets, het effect is alleen meetbaar via een bloedstollingsonderzoek. De remmende werking op het samenklonteren van de bloedplaatjes begint direct na inname. Na enkele dagen van gebruik is het effect optimaal. Dagelijks slikken is hier ook weer van groot belang.

De remmende werking werkt alleen slagaderlijk, wat wil zeggen dat de kans op een trombosebeen of op een longembolie niet verkleind wordt door het dagelijks slikken van acetylsalicylzuur. Slagaderlijk wil zeggen, dat aspirine wel de kans op een hartaanval of beroerte kan verkleinen.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

 • Omdat dit middel uw bloedstolling remt, kan het bij bloedingen problemen geven. Bijvoorbeeld na het trekken van tanden of kiezen. Meld daarom bij elk bezoek aan de tandarts dat u dit middel gebruikt.
 • U kunt last krijgen van maagklachten (ontsteking van het maagslijmvlies en zuurbranden). Dit komt niet zo vaak voor. Ongemerkt kan via de ontlasting wat bloedverlies optreden (door kleine bloedingen van het maagdarmslijmvlies). Mensen die een maag- of darmzweer hebben of een maag- of darmbloeding mogen dit middel niet gebruiken. De klachten kunnen erdoor verergeren.
 • Bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit middel tot bloedarmoede leiden door ongemerkt bloedverlies via de ontlasting. Bij ernstige bloedingen, aanhoudende maagklachten en allergische reacties moet u het gebruik staken en contact opnemen met uw arts.
 • Wonden kunnen langzamer genezen.
 • Zeer zelden treedt overgevoeligheid voor dit middel op. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts.
 • In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of soorgelijke middelen niet opnieuw krijgt.
 • Mensen met astma en andere benauwdheidsklachten blijken vaker overgevoelig te zijn voor dit middel. Zij moeten daarom extra op overgevoeligheidsverschijnselen letten.
 • Lijdt u aan hartfalen, dan kunt u daar meer last van krijgen. Overleg met uw arts als u last krijgt van opgezwollen enkels, benauwdheid en vermoeidheid.
 • Zeer zelden treedt een jichtaanval op. Dit merkt u meestal aan een pijnlijk gezwollen en rode grote teen. Mensen die al vaker last van jicht hebben, moeten hier extra alert op zijn. Neem contact op met uw arts als uw jicht toeneemt. Mogelijk kan de arts een ander middel tegen trombose voorschrijven.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn bloedverdunners en de pijnstiller ibuprofen.

 • de bloedverdunners acenocoumarol (Sintrom) en fenprocoumon (Marcoumar). Acetylsalicylzuur kan de werking van de bloedverdunner versterken. Vertel de trombosedienst dat u acetylsalicylzuur gebruikt of heeft gebruikt. Ook kunt u meer bijwerkingen van acetylsalicylzuur op de maag ondervinden. U heeft namelijk meer kans op een maagbloeding als u ook bloedverdunners gebruikt. Wees daar extra alert op en raadpleeg uw arts bij maagklachten.
 • de pijnstiller ibuprofen. Ibuprofen remt de werking van acetylsalicylzuur. Wellicht kunt u een andere pijnstiller gebruiken die deze wisselwerking niet heeft. Als u de combinatie toch gebruikt, neem dan de acetylsalicylzuur eerst in en minstens twee uur later de ibuprofen. De wisselwerking wordt dan voorkomen.

4. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...

autorijden, alcohol drinken, alles eten? Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

5. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Tot 100 mg acetylsalicylzuur per dag kunt u veilig gebruiken. De kleine hoeveelheid heeft geen nadelige gevolgen voor het kind. Het wordt ook toegepast tijdens de zwangerschap bij vrouwen die zwangerschapsvergiftiging dreigen te krijgen. Deze toepassing is echter nog experimenteel.

Hoge doses acetylsalicylzuur kunnen wel schadelijk zijn, als ze in de laatste drie maanden van de zwangerschap worden gebruikt. Gebruikt u dit middel en wilt u zwanger worden? Overleg dan eerst met uw arts of u dit middel moet blijven doorgebruiken of dat u moet stoppen en eventueel overgaan op een ander antitrombosemiddel.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven, als u dit middel in de normale dosering tegen trombose gebruikt. Dit middel wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

6. Hoe moet ik dit middel gebruiken?

Hoe?
Als dit middel lang in de slokdarm achterblijft kan het de slokdarm beschadigen. Los de tablet of het poeder daarom op in een glas water en drink dat op. Een maagsapresistente tablet, mag u niet vooraf oplossen en ook niet kapotkauwen. Neem deze tablet staand of zittend in en drink er een glas water achteraan. U voorkomt zo dat de tablet in uw keel blijft steken.

Wanneer?
Het maakt niet uit wanneer u dit middel inneemt. Heeft u snel last van uw maag, neem het dan bij de maaltijd of met wat voedsel in.

Hoe lang?
In het algemeen moet u erop rekenen dat u dit middel langdurig moet gebruiken: gedurende vele jaren, vaak levenslang.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Als u het op dezelfde dag ontdekt, kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Anders slaat u de vergeten dosis over en hervat u de volgende dag uw normale schema.

8. Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

Als u (alleen op aanwijzing van uw arts!) gaat stoppen, hoeft u niet af te bouwen. Het remmende effect op de bloedstolling houdt na de laatste dosis nog ongeveer acht dagen aan.

9. Helpt dit middel ter voorkoming van een trombosebeen of spataderen? Bijvoorbeeld als ik lang moet zitten in een vliegtuig?

Nee, acetylsalicylzuur (aspirine) verkleint niet de kans op een trombosebeen of op spataderen.

Lees verder over de historie van aspirine -->

U bevindt zich hier: Aspirine » Algemene bijsluiter
(advertenties)
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Aspirine.nl toe aan je favorieten! Favorieten
(advertenties)